Skip to main content

DentalEye – ett öppet bildhanteringsprogram med oslagbart arbetsflöde


DentalEye är systemet som är öppet för integration mot marknadens alla sensorer, bildplattesystem, panoramaapparater, 3D-röntgen, intraorala kameror och digitala kameror. Du kan kombinera utrustning från olika tillverkare i ett och samma bildhanteringssystem och slipper bli beroende av en leverantör. DentalEye är också öppet för integration mot alla journalsystem och system för bildöverföring över Internet. DentalEye är anpassat för Microsoft Windows och lagrar bilddatabasen i SQL Server.

” Vi har använt DentalEye i många år och bytt från ett sensorsystem till ett annat, helt utan problem. Det är enkelt att använda på alla sätt.”
Maria Wennerholm, Tandhälsa i Växjö

Integration

DentalEye integreras utan problem med de flesta sensorer, bildplattesystem, intraorala kameror, digitala panoramasystem, digitala kameror, scanners och digitala videokällor.

Patienten i fokus

Med DentalEye kan du som tandläkare fokusera på patienten och inte lägga onödig tid vid datorn. Det anpassade arbetssättet gör att du knappt behöver röra datorn för att ta röntgenbilder.

Nöjda kunder

En stor del av Sveriges privata tandläkarpraktiker använder DentalEye Pro och är nöjda användare sedan många år. Det rör sig om allt från små praktiker med en eller ett par datorer till stora kedjor med praktiker över hela landet. 

Kontakta oss gärna för mer information. Ring 08-621 07 00 eller maila info@dentaleye.com